m-file برنامه تخمین حالت در سیستم‌های قدرت برای سیستم تست نمونه سه باس در کتاب Abur

m-file برنامه تخمین حالت در سیستم‌های قدرت برای سیستم تست نمونه سه باس در کتاب Abur


تخمین حالت فرآیند یافتن مقادیر متغیرهای حالت سیستم با استفاده از تعدادی از داده‌های اندازه‌گیری شده در سیستم می‌باشد. در ‏واقع، تخمین حالت سیستم، نگاشتی از داده‌های اندازه‌گیری به متغیرهای حالت برقرار می‌کند.‏ متغیرهای حالت در سیستم  قدرت، کمترین تعداد متغیرهای سیستم است که با استفاده از آن‌ها تمامی متغیرهای دیگر سیستم با دانستن اطلاعات پایه شبکه مانند توپولوژی شبکه و امپدانس خطوط قابل تعیین باشد. به عنوان نمونه، ولتاژ شین‌ها و یا جریان شاخه‌ها می‌تواند به عنوان متغیر حالت سیستم در نظر گرفته شود. تخمین حالت سیستم قدرت، یک الگوریتم پردازش داده برای تبدیل داده‌های اندازه‌گیری دارای افزونگی و سایر اطلاعات شبکه به تخمینی از متغیرهای حالت سیستم است. در چند دهه اخیر، تخمین حالت در سطح سیستم‌های انتقال به عنوان یکی از مهمترین عناصر سیستم مدیریت انرژی در مراکز پایش و کنترل سیستم انتقال در سرتاسر دنیا به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. زیاد شدن تعداد داده‌های اندازه‌گیری در شبکه‌های انتقال …

فنی و مهندسی

Aburابورتخمین حالتتخمین حالت سیستم توزیعتخمین حالت سیستم قدرتکتاب Abur

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *