مقاله بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک ( بارور-2 و نیتروکسین ) و پلیمر سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر شاخص هاي جوانه زني یونجه یکساله Medicago scutellata.cv. Robinson

مقاله بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک ( بارور-2 و نیتروکسین ) و پلیمر سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر شاخص هاي جوانه زني یونجه یکساله Medicago scutellata.cv. Robinsonفنی و مهندسی

شاخص های جوانه زنی یونجه یکساله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *