مبانی نظری توریسم ورزشی

مبانی نظری توریسم ورزشی

فهرست مطالب 2-3 توریسم ورزشی .. 1 2-3-1 ابعاد مهم توریسم ورزشی .. 2 2-3-2 عوامل سوق دهنده 3 2-3-4 عوامل بازدارنده 4 2-3-5 عوامل جلب کننده 4 2-3-6 توسعه قهرمانی ورزشي .. 4 2-3-7 عناصر مختلف ترويج در بازاريابي ورزشي .. 6 2-3-8 ویژگی‌های بازار ورزشی .. 6 2-3-9 رشد مشاغل در محدوده‌ي صنعت ورزش … 7 2-3-10 عوامل مؤثر بر رشد و توسعه‌ي صنعت تجارت ورزش … 8 2-3-11 دلایل رشد صنعت ورزش … 11 2-3-12 راههای اندازهگیری رشد در صنعت ورزش … 12 2-3-13 ورزش قهرمانی .. 14 2-3-13-1 منافع سرمايهگذاري در ورزش قهرماني .. 14 2-3-13-2 منافع اقتصادي مسابقات ورزشي .. 15 2-3-14 راه‌هاي تأمين مالي مشاغل ورزشي .. 16 2-3-14-1 توليد و فروش وسايل ورزشي .. 17 2-3-15 ورزش حرفه‌اي .. 17 2-3-15-1 منابع درآمد برای تیمهای ورزشی حرفهای .. 18 2-3-16 تفاوت‌ ورزش با ساير كالاها و خدمات .. 21 2-3-17 ابعاد نامحسوس فرآورده‌هاي ورزشي(بروكز 1994) 22 2-5 پیشینه تحقیق .. 23 2-5-1 پیشینه فارسی تحقیق . 23 2-5-2 پیشینه انگلیسی تحقیق . 26 منابع .29 فرم …

علوم انسانی

توریسم ورزشیمبانی نظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *