فرم تحت اکسل آزمایش تحکیم مکانیک خاک

فرم تحت اکسل آزمایش تحکیم مکانیک خاک


آزمایش تحکیم مکانیک خاک ، آزمایشی جهت تعیین پارامترهای موثر در پیش بینی نشست و تعیین میزان آن در سازه های متکی بر خاک های رس می باشد.به عبارتی با انجام آزمایش تحکیم خاک ، پارامترهای موثر در پیش بینی شدت نشست و میزان نشست تعیین می گردد. لازم به ذکر است که نرخ تغییر حجم نمونه تحت بارگذاری به میزان نفوذپذیری نمونه خاک وابسته است، بر همین اساس ازمایش تحکیم مکانیک خاک عمدتا در خاک های با نفوذپذیری کم مانند خاک رس انجام می گردد …

فنی و مهندسی

تحکیمدانه بندیژئوتکنیکمکانیک خاک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *