عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان

عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان


  مسئله ازخود بیگانگی و افت تحصیلی در نظام آموزش و پرورش در بسیاری از کشورهای جهان، بویژه جوامع جهان سوم به صورتی حاد مطرح است. در بحث مربوط به کارایی و برآورد آموزش و پرورش، مسئله افت تحصیلی از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است. اگر قرار باشد که بازدهی کمی آموزش و پرورش مورد بررسی و سنجش قرار گیرد، باید در درجه اول دانش‌آموخته‌هایش را شناخت و تعداد آنها را بطور کامل مشخص ساخت .   تفاضل تعداد دانش‌آموختگان از کل افراد واقع در سنین آموزش، میزان افت تحصیلی را مشخص خواهد کرد .   پدیده افت تحصیلی اگر به صورت ترک تحصیل در نظر گرفته شود، به دو صورت تجلی می‌کند: یک دسته افرادی که به سراغ تحصیل نمی‌روند و آنرا رها می‌کنند، که معمولاً در مقاطع تحصیلی مختلف فراوانتر هستند و دسته دیگر افرادی هستند که در سلسله مراتب مدارج آموزشی، نمره قبولی را کسب نمی‌کنند و از ادامه تحصیل باز می‌مانند و محروم می‌شوند .   یکی از مهمترین ملاک‌های سنجش آموزش در هر کشوری تعداد دانش‌آموختگان و در صد افت تحصیلی آن است. بطورکلی کارایی هر سیستم …

علوم انسانی

افت تحصیلیدانش آموزان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *