جزوه حسابرسی داخلی

جزوه حسابرسی داخلی


تعریف کنترل داخلی : کمیته سازمانهای برگزار کننده کمیسیون تردوی پس از سه سال تحقیق درگزارشی معروف به گزارش کوسو کنترل داخلی را به عنوان فرآیندی که هیات مدیره، مدیریت و سایر کارکنان برقرار می کنند که از دستیابی به هدفهای زیر اطمینان حاصل کنند . اثر بخشی و کارایی عملیاتقابل اعتماد بودن گزارشگری مالیرعایت قوانین و مقررات مربوطهکه دستیابی به هدفهای فوق مستلزم 5 عنصر تشکیل دهنده ساختار کنترل داخلی به شرح زیر است: محیط کنترلیارزیابی خطرفعالیتهای کنترلیاطلاعات و ارتباطاتنظارت و آزمون14 صفحه …

علوم انسانی

پروژه ها یا برنامه ها 3 حسابرسی عملکرد سازمانی داخلیحسابرسی سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتریحسابرسی عملیاتحسابرسی مدارک حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *