آشنایی با ماشین بیهوشی دراگر

آشنایی با ماشین بیهوشی دراگر


كتابچه آموزشي دستگاه بيهوشي دراگر مدل n.3 SW plus Fabiu     دستگاه بيهوشي plus Fabius يك دستگاه بيهوشي استنشاقي براي استفاده دراعمال جراحي, سديشن واتاق ريكاوري مي باشدد كده درآن از گازهداي O2, N2O وهواي سيستم مركزي ويا بصورت سيلندر خارجي مورد استفاده قرار مي گيرد. موارد استفاده :تهويه مكانيكي كنترله-تهويده ششداري كنترلده -ششدار حمدايتي -مدد تهويده كمكدي SIMV-تدنف دسدتي –تدنف خودبخودي   …

فنی و مهندسی

دراگردستگاه بیهوشیماشین بیهوشیماشین بیهوشی دراگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *