«آزمونهـاي روانـي»

«آزمونهـاي روانـي»


يكي از هدفهاي عمدة هر علم ، اندازه گيري پديده هاي مورد نظر و دادن جنبة كمي به آنهاست. وقتي پديده اي را با اعداد و ارقام نشان مي دهيم براحتي مي توانيم آن را طبقه بندي و قوانين دربارة آنها وضع كنيم.هر علم روان شناسي، مجموعه شيوه هايي كه به ما كمك مي كند تا ويژگيهاي رواني اسنان را از حالت كيفي به حالت كمي درآوريم.(با فرمت ورد 46 صفحه) …

عمومی و آزاد

ثبت رفتاري که آزمود?مواد آزمونموقعيت تجربي محيط اجراي آزموننگرش آزماينده و بايد به طور کامل تعريف شود و همة موارد بطور يکسان تکرار گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *